Xây đường tránh phía Đông TP Đông Hà

09/01/2017 11:30

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư DA đường tránh phía Đông TP Đông Hà...

xây đường tránh phía Đông tp Đông hà

Một góc thành phố Đông Hà, Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành. Phó Thủ tướng lưu ý, việc xác định hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT...) và phương án tài chính của dự án (nguồn vốn đầu tư, phương án thu hồi vốn, trạm thu phí...) sẽ được xem xét cụ thể trong giai đoạn lập, phê duyệt đề xuất dự án theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ GTVT, dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà được Thủ tướng Chính phủ xác định ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thành trước năm 2020 tại quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Dự án có chiều dài khoảng 22km với quy mô đường cấp III đồng bằng, điểm đầu kết nối với QL1 tại Km741+108, tuyến đi về phía Đông thị trấn Gio Linh và TP Đông Hà và điểm cuối nối vào QL1 tại Km 763+600.

Tuyến đường sau khi được đầu tư xây dựng sẽ phân luồng, giảm tải giao thông trên QL1; hạn chế phương tiện lưu thông qua các trung tâm đô thị, tăng năng lực lưu thông, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

L.C