Xây sân bay Long Thành là cấp thiết

01/04/2014 08:21

Trong vài năm gần đây, có khá nhiều ý kiến, tranh luận về dự án xây sân bay Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).