Xây tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang

14/01/2016 06:01

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang...

Xây tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang 1
Khu bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) theo hình thức đối tác công tư; Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục của dự án, bao gồm việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ GTVT, mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của khu bến cảng Thọ Quang và các cảng của Nhà máy quân sự trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tiếp nhận tàu trọng tải cho đến tàu 10.000DWT và nâng cao năng lực chung cho toàn bộ tuyến luồng về công tác dân sự, quân sự tại khu vực này.

Tuyến luồng có chiều dài là 2,83km, tính từ vũng quay tàu Cảng Tiên Sa đến thủy điện Nhà máy Đóng tàu Sông Thu X50, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

T. Vy