Những chiếc ô tô dừng đỗ chiếm 1/3 lòng đường, kể cả ở những khúc quanh, còn người trên xe xuống chụp ảnh kín cả lòng đường.
Những chiếc ô tô dừng đỗ chiếm 1/3 lòng đường, kể cả ở những khúc quanh, còn người trên xe xuống chụp ảnh kín cả lòng đường.
Biển Ngọc,Phùng Đô