Xe khách, xe tải nghỉ chạy bao lâu không phải nộp phí bảo trì đường bộ?

01/04/2019 16:59

Theo trung tâm đăng kiểm, xe kinh doanh vận tải được miễn, bù trừ phí bảo trì đường bộ nếu tạm dừng hoạt động liên tục...

Xe khách, xe tải nghỉ chạy bao lâu không phải nộp phí bảo trì đường bộ? 1
Xe kinh doanh vận tải tạm dừng hoạt động vận tải từ 30 ngày trở lên nếu làm thủ tục sẽ được miễn phí bảo trì đường bộ

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-14D cho biết, các đơn vị đăng kiểm khi làm thủ tục kiểm định xe ô tô cũng đồng thời kết hợp thu hộ phí bảo trì đường bộ phương tiện. Việc thu, nộp phí được thực hiện theo Thông tư số 293/2016 ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, trong đó có những trường hợp được trả lại, bù trừ phí đã nộp. Để được bù trừ, các phương tiện phải đáp ứng theo điều kiện và có đủ hồ sơ thủ tục.

“Thực tế có trường hợp xe chở khách tự tạm dừng hoạt động vài tháng thuộc diện được bù trừ phí bảo trì đường bộ, nhưng do không thực hiện thủ tục để được bù trừ nên không được trừ phí trong thời gian tạm nghỉ”, ông Thái cho biết.

Đề cập trường hợp xe kinh doanh vận tải không phải đóng phí bảo trì đường bộ khi tạm dừng hoạt động, ông Thái cho biết, Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính quy định, trường hợp xe kinh doanh vận tải thuộc hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải tạm dừng hoạt động liên tục từ 30 ngày trở lên không phải nộp phí.

Tuy nhiên, ngoài điều kiện trên, chủ phương tiện phải thực hiện đủ thủ tục cần thiết để được trừ phí. Cụ thể, doanh nghiệp gửi đơn xin tạm dừng lưu hành xe, bản sao giấy phép kinh doanh cho Sở GTVT nơi quản lý, cấp phép hoạt động vận tải hoặc nơi phương tiện hoạt động. Sau khi được sở GTVT địa phương xác nhận đơn, cấp biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu (nếu có) kinh doanh xe, doanh nghiệp nộp một bộ cho trung tâm đăng kiểm gồm các giấy tờ trên và bản sao biên lai thu phí sử dụng đường bộ.

Trung tâm đăng kiểm lập biên bản thu giữ Tem nộp phí bảo trì đường bộ để tính thời gian phương tiện bắt đầu không phải nộp phí bảo trì đường bộ trong thời gian tạm nghỉ. Số phí đã nộp có thể được trả lại hoặc bù trừ vào kỳ nộp phí sau khi phương tiện hoạt động trở lại.

Hồng Xiêm