Xe lót gạch vỉa hè độc đáo ở châu Âu

01/02/2015 14:09

Xe lót gạch vỉa hè này giúp công việc lót gạch đi đường ở châu Âu trở nên nhanh hơn rất nhiều lần.

Công việc lót gạch chỉ cần một tài xế điều khiển xe để xếp gạch và một người chỉnh những viên gạch đã xếp khớp hoàn toàn với nhau.

H.N