Xe nào có thời hạn kiểm định 15 ngày?

01/10/2022 09:30

Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT bổ sung một số trường hợp phương tiện chỉ được cấp giấy kiểm định ATKT & BVMT thời hạn 15 ngày.

Theo Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT ban hành quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương (ATKT & BVMT) tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 01/10/2021 đã bổ sung thêm một số trường hợp xe được cấp kiểm định thời hạn 15 ngày so với Thông tư 70/2015 trước đó.

xe nào có thời hạn kiểm định 15 ngày?

Xe vi phạm giao thông chưa giải quyết vi phạm đúng hạn, bị đưa lên mục cảnh báo trên Chương trình quản lý kiểm định sẽ được cấp Giấy kiểm định thời hạn 15 ngày. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021 quy định: Xe cơ giới được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày khi kiểm định đạt yêu cầu các trường hợp, bao gồm: Xe cơ giới bị cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định theo quy định tại khoản 12 Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (tức là xe vi phạm giao thông nhưng chưa giải quyết vi phạm đúng hạn và bị đưa lên mục cảnh báo trên Chương trình quản lý kiểm định) ; Xe cơ giới đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chuyển vùng; xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo; xe cơ giới mới sản xuất lắp ráp đã có Phiếu kiểm tra xuất xưởng.

Ngoài ra còn có: Xe cơ giới nhập khẩu đã có Giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMTxe cơ giới nhập khẩu; xe cơ giới xuất khẩu đã có Giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe sản xuất lắp ráp (trường hợp không có Giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe sản xuất lắp ráp phải có tài liệu của nhà sản xuất) có nhu cầu tham gia giao thông để di chuyển về địa điểm xác định (khi kiểm định không phải xuất trình, nộp các giấy tờ quy định).

Xe cơ giới có nhu cầu di chuyển để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trước khi thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới cũng được cấp Giấy kiểm định thời hạn 15 ngày.

Tuy nhiên, đối với trường hợp này, khi kiểm định chủ xe không phải xuất trình, nộp các giấy tờ quy định của Thông tư này (tại Điều 6) tuy nhiên cần cung cấp các tài liệu sau: hồ sơ thiết kế; tài liệu chứng minh phương tiện được chạy tự kiểm tra trong đường nội bộ của nhà máy đảm bảo an toàn tối thiểu 3000 km; văn bản cam kết của nhà sản xuất về việc chịu trách nhiệm đảm bảo ATKT & BVMT trong quá trình di chuyển để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trong đó bao gồm cả phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động; bản khai thông số kỹ thuật kèm theo biên bản kiểm tra chất lượng sản xuất lắp ráp của nhà sản xuất và mục ghi chú của Giấy chứng nhận kiểm định được cấp phải ghi: “Chủ xe phải chạy đúng phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển”.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô được cấp chứng nhận đăng kiểm 15 ngày/lần không bị hạn chế về số lần cấp, song phải nộp phí, lệ phí như đối với xe kiểm định thông thường.

Yến Chi