Theo lãnh đạo công ty Quản lý hạ tầng, đơn vị đã đi khảo sát những vị trí hư hỏng để lên phương án sửa chữa, thời gian này do vừa trải qua cơn bão số 4 nên chưa thể triển khai đường còn đọng nước. Liên quan đến xe chở gỗ dăm, theo lãnh đạo công ty Quản lý hạ tầng thì sau mỗi đợt xuất hàng thì mới quét dọn một lần.
Theo lãnh đạo công ty Quản lý hạ tầng, đơn vị đã đi khảo sát những vị trí hư hỏng để lên phương án sửa chữa, thời gian này do vừa trải qua cơn bão số 4 nên chưa thể triển khai đường còn đọng nước. Liên quan đến xe chở gỗ dăm, theo lãnh đạo công ty Quản lý hạ tầng thì sau mỗi đợt xuất hàng thì mới quét dọn một lần.
Hà Vũ