Xe tải "siêu nhỏ" có bắt buộc gắn phù hiệu?

04/08/2018 15:24

Nhiều người thắc mắc chỉ có 1 chiếc xe tải nhỏ dưới 0,5 tấn chở thuê có phải dán phù hiệu "xe tải"?

Trần Duy