Xem chuyên gia Trung Quốc vận hành tàu Cát Linh-Hà Đông trước khi bàn giao

05/03/2019 14:24

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đang vận hành thử những ngày cuối cùng trước khi bàn giao. Người Hà Nội đang chờ đoàn tàu sớm chạy chính thức.

Châu Anh