Xem cụ thể giá vé tàu hỏa được điều chỉnh linh hoạt

06/06/2017 16:17

Đường sắt đang áp dụng chính sách giá vé linh hoạt, điều chỉnh tăng, giảm giá vé tùy thuộc thời gian khách đi tàu.

xem cụ thể giá vé tàu hỏa được điều chỉnh linh hoạt

Đường sắt điều chỉnh tăng, giảm giá vé theo thời gian đi tàu trong tuần

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp này đang thực hiện chương trình điều chỉnh giá vé tàu khách theo thời gian đi tàu trong dịp hè 2017 nhằm thu hút khách đi vào các ngày không cao điểm, giãn bớt lượng khách thường tập trung vào cuối tuần; đồng thời thu hút khách đi tàu chiều vắng khách.

Theo đó, giá vé điều chỉnh áp dụng cho loại chỗ giường nằm tầng 1 tàu khách Thống Nhất và tàu khu đoạn chạy trong thời gian từ ngày 5/6 đến hết ngày 13/8/2017. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Các vé bán trước thời điểm áp dụng chương trình này không phải thu thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch (nếu có).

Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn điều chỉnh tăng 2% giá vé loại chỗ giường nằm tầng 1 đối với các tàu SE3/4, SE7/8 và SE21/22 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần; Các tàu SE26, SQN2/4 và SNT2/4/6/8 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; Các tàu SE25, SQN1/3 và SNT1/3/5/7 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần; Các tàu SPT2/4/6 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần; Các tàu SPT1/3/5 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, Thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.

Điều chỉnh tăng 5% giá vé loại chỗ giường nằm tầng 1 đối với các tàu SE3/SE4 và SE21 chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong cung chặng có ga đi từ ga Sài Gòn đến ga Diêu Trì và có ga đến từ ga Bồng Sơn đến ga Hà Nội và ngược lại; Các tàu SE7/8 và SE22 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sàu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; Tàu SE26 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và tàu SE25 chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong cung chặng có ga đi từ ga Sài Gòn đến ga Đức Phổ và có ga đến là ga Quảng ngãi và ngược lại; Tàu SPT2/4/6 chạy vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5 chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Điều chỉnh tăng 7% giá vé loại chỗ giường nằm tầng 1 đối với các tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong cung chặng Sài Gòn - Diêu Trì và ngược lại. Điều chỉnh tăng 10% giá vé loại chỗ giường nằm tầng 1 đối với tàu SE26 chạy vào các ngày thứ Năm, thức Sáu hàng tuần và SE25 chạy vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong cung chặng Sài Gòn - Đức Phổ và ngược lại; Các tàu SQN2/4, SNT2/4/6/8 chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các tàu SQN1/3, SNT1/3/5/7 chạy vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Giá vé trên không áp dụng cho các đơn vị tập thể đã ký hợp đồng mua vé tập thể với các chi nhánh vận tải đường sắt trước ngày 5/6/2017 và các đơn vị mua vé nguyên toa quanh năm.

Khu vực phía Bắc, cùng thời gian này, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội điều chỉnh giảm 15% giá vé đối với các mác tàu khách SE17, QB1 chạy vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba hàng tuần; các mác tàu SE18, SE20, QB2 chạy các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

 Xem thêm video

Thanh Thúy