Xem thủy quân lục chiến Mỹ "hành xác"

26/02/2016 06:52

Bài huấn luyện nâng cao năng lực chiến đấu thủy quân lục chiến Mỹ rất đa dạng với mức khó ngày càng tăng cao.

xem thủy quân lục chiến mỹ "hành xác"
Lính thủy quân lục chiến trong một buổi huẩn luyện ngoài trời.

 Để có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ thường xuyên có các bài tập nặng ngoài thao trường để nâng cao khả năng tác chiến đối phó với kẻ thù. Theo đó, lính Mỹ sẽ phải học cách vượt rào kẽm gai, bắn súng, vừa di chuyển vừa bắn.. và các bài tập này sẽ có độ khó tăng dần.