Xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển cho Bamboo Airways

13/02/2020 18:03

Bamboo Airways đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ GTVT cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không do có một số thay đổi một số nội dung Giấy phép.

Xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển cho Bamboo Airways 1
Tạp chí Forbes của Mỹ đánh giá Bamboo Airways là một trong những hàng hàng không đáng chú ý nhất 2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của các Bộ làm rõ các nội dung đề nghị thay đi có làm thay đổi chủ trương đu tư hoc điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không của nhà đu tư hay không, trên cơ s đó, thực hiện thủ tục đối với dự án theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bamboo Airways đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ GTVT cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không do các thay đổi: ông Trịnh Văn Quyết thay ông Đặng Tất Thắng làm ngưi đại diện theo pháp luật; tăng vn điều lệ của doanh nghiệp; tăng đội bay từ 10 lên 30 chiếc cho tới năm 2023; bổ sung các chi nhánh của hãng…

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP, Bamboo Airways thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung của Giấy phép là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ GTVT, việc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways với các thay đổi thông tin về doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc thông tin của doanh nghiệp không còn phù hợp với các Quyết định số 836/QĐ-TTg và 1014/QĐ-TTg của Thủớng Chính phủ. Vì vậy, Bộ GTVT báo cáo Thủớng Chính phủ về những thay đổi nêu trên và xin ý kiến chỉ đo trước khi cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways.

T.Bình