Xem xét cắt xe công của Thứ trưởng, chỉ bố trí cho Bộ trưởng

23/10/2017 17:21

Do ngân sách khó khăn, Quốc hội có thể sẽ xem xét chỉ bố trí xe công cho cấp Bộ trưởng trở lên.

xem xét cắt xe công của thứ trưởng, chỉ bố trí cho bộ trưởng

Vì ngân sách khó khăn, Quốc hội có thể sẽ xem xét chỉ bố trí xe công cho cấp Bộ trưởng trở lên.

Chiều 23/10, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày tờ trình, Uỷ ban tài chính - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Ý kiến về Kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2018 - 2020; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2018 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chính phủ ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 2,3% so với dự toán. Tuy nhiên, số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách T.Ư ước khó đạt dự toán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngân sách T.Ư có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương khó được đảm bảo.

Về chi ngân sách Nhà nước, Chính phủ ước thực hiện chi cả năm tăng 1,7% so với dự toán. Cơ quan thẩm tra đề nghị lưu ý một số vấn đề như việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, dẫn đến công tác phân bổ, giao dự toán còn chậm, giao nhiều đợt. Trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ rất chậm so với cùng kỳ.

"Đây là năm thứ hai liên tiếp xảy ra tình trạng này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm và sớm có chế tài đủ mạnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này", Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra.

Về chi ngân sách, cơ quan thẩm tra thống nhất với phương án dự toán chi ngân sách Nhà nước mà Chính phủ trình. Tuy nhiên, lưu ý trong bối cảnh cân đối ngân sách T.Ư còn nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh chi ngân sách Nhà nước cho đoàn ra; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Đặc biệt, Uỷ ban Tài chính ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ, năm 2018 chỉ bố trí mua xe ô tô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên, khi thật sự cần thiết phải bổ sung các chức danh còn lại đang được bố trí xe đưa đón sẽ nghiên cứu, tiến tới thực hiện khoán chi.

Đồng thời, không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành các công trình, chi cho hoạt động không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước. Không ban hành chính sách mới khi không có nguồn lực bảo đảm; Không nợ chính sách chi cho con người.

Bảo An