Xem xét lại việc thu phí phương tiện ra, vào cửa khẩu

05/09/2014 12:43

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng...

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh về giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu Mộc Bài, căn cứ tình hình triển khai thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu ở các địa phương, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý để không lặp lại tình trạng ùn tắc như vừa qua tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.


Trước đó, theo các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, tình trạng từng đoàn xe container chở hàng hóa (quá cảnh để tạm nhập, tái xuất) đậu từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến đường Xuyên Á (dài trên 1 km) và tại các bãi xe lên đến hàng trăm chiếc.

Theo các doanh nghiệp vận tải, mức phí thu đối với xe container hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất là 2,5 triệu đồng/lượt là quá cao và việc triển khai thu phí quá gấp.

Minh Thành