Xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm của Vinastas

08/11/2016 14:25

Đó là 1 phần trong kết luận kiểm tra Vinastas theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa được công bố ngày 8/11.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Công bố kết quả khảo sát nước mắm của Vinastas không đảm bảo tính độc lập, minh bạch và tin cậy

Ngày 8/11, Bộ Công thương vừa công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas). Kết quả kiểm tra cho thấy, còn nhiều tồn tại trong hoạt động nội bộ của Vinastas.

Riêng về “kết quả khảo sát nước mắm của Vinastas”, Đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định kết quả này không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch. Cụ thể, mặc dù là hoạt động nhân danh Vinastas nhưng khi thực hiện không xây dựng Đề án, Kế hoạch khảo sát rõ ràng. Khảo sát chủ yếu do Chủ tịch và một số cá nhân thực hiện, nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của Vinastas phê duyệt và giám sát; Trong quá trình lấy (mua) mẫu  thiếu tin cậy; Có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu; một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm.

Theo thông tin do Vinastas cung cấp, hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài, vì vậy, không đảm bảo tính độc lập như quy định tại Điều 28, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm nước mắm của Vinastas, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm: “Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các đánh giá nêu trên, Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu Vinastas cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm, gây hoang mang trong dư luận; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo Điều lệ các cá nhân liên quan. Đồng thời, giao Bộ Nội vụ xác minh, làm rõ tư cách pháp lý của Vinastas trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong quá trình hoạt động của Vinastas. Bên cạnh đó, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm của Vinastas theo quy định pháp luật.

Tú Uyên