Xếp hạng sức mạnh tài chính 9 ngân hàng

26/09/2014 14:45

Ngân hàng Công thương (VietinBank) và Ngân hàng Quốc tế (VIB) được đánh giá có chỉ số sức mạnh tài chính (BFSR) cao nhất trong số 9 ngân hàng tại Việt Nam.

Ngân hàng Công thương (VietinBank) và Ngân hàng Quốc tế (VIB) được đánh giá có chỉ số sức mạnh tài chính (BFSR) cao nhất trong số 9 ngân hàng tại Việt Nam, theo bảng xếp hạng tín nhiệm của Moody’s Investors Service (Moody’s) vừa đưa công bố.

xếp hạng sức mạnh tài chính 9 ngân hàng

Theo đánh giá của Moody’s, với thị phần tài sản khoảng 10% vào cuối năm 2013, VietinBank là ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam. Ngân hàng VIB trở thành ngân hàng duy nhất thăng hạng chỉ số đánh giá tín dụng cơ bản (BCA-Baseline Credit Assessment), khi tăng lên mức B3 so với Caa1 trước đây; Đồng thời, cũng được thăng hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ từ B3 lên B2.

Cùng với VietinBank, 7 ngân hàng khác được giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm và xếp hạng sức mạnh tài chính bao gồm: Đầu tư và Phát triển (ở mức B1); Sài Gòn - Hà Nội; Á Châu, Quân đội, Sài Gòn Thương Tín, Kỹ thương và Việt Nam Thịnh Vượng (cùng ở mức B3).
 

Bảo Nguyên