8h30 sáng nay, ngày 29/1, các cán bộ, phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ tại Đại hội thực hiện xét nghiệm Covid tại sảnh Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
8h30 sáng nay, ngày 29/1, các cán bộ, phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ tại Đại hội thực hiện xét nghiệm Covid tại sảnh Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
Na Bình