Sáng 12/7, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.
Sáng 12/7, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.
Phùng Đô