Xét xử đại án tại Ocebank: Phạm Văn Thắm và đồng bọn