Xin dừng Luật Hành chính công- sáng kiến Luật đầu tiên của nữ ĐBQH

11/09/2018 15:26

Sáng kiến lập pháp đầu tiên của nữ ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh là dự án Luật Hành chính công đã dừng lại.

Xin dừng Luật Hành chính công- sáng kiến Luật đầu tiên của nữ ĐBQH 1

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh - Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật hành chính công

Sáng 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công - sáng kiến lập pháp đầu tiên của một nữ ĐBQH.

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Trưởng Ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh nêu thực tế những năm qua, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng việc ban hành, thực hiện hành chính công nói chung, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công nói riêng, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc. Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công tập trung điều chỉnh về thủ tục hành chính và dịch vụ công nhằm khác phục những bất cập trên có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong triển khai thực hiện.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Thường trực Uỷ ban Pháp luật đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực tiến hành nhiều công việc cần thiết để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật của Ban soạn thảo. Nhưng một số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Pháp luật đánh giá, với hồ sơ dự án Luật Hành chính công được chuẩn bị như hiện nay và để bảo đảm tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành thì chỉ nên xây dựng dự án Luật này theo hướng quy định về cách thức xây dựng, ban hành, thực hiện, kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính, bao gồm cả dịch vụ hành chính công như là một công đoạn trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thường trực Uỷ ban Pháp luật cũng cho rằng, thủ tục hành chính và dịch vụ công là hai nội dung lớn, là vấn đề trọng tâm của nền hành chính, có phạm vi tác động rộng, liên quan đến hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến hoạt động của hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, tuy Ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng dự án Luật và đã đạt được những kết quả nhất định song việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật vẫn còn nhiều hạn chế cần phải được rà soát, bổ sung, hoàn thiện thì mới bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết, nỗ lực của Ban soạn thảo dự án Luật và cá nhân nữ ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh. Tuy nhiên, đa số các ý kiến đều nhận định, Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nội dung dự án Luật chưa toàn diện các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; nhiều quy định trong dự thảo Luật không bảo đảm tính khả thi, còn chung chung, mang tính nguyên tắc, chủ trương, định hướng, không thể áp dụng trực tiếp ngay được.

Bên cạnh đó, tính quy phạm, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật chưa bảo đảm, một số quy định trong dự thảo Luật còn thiếu thống nhất với nhau; dự thảo Luật cũng chưa dự liệu được những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình áp dụng. Do đó, Dự án Luật chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung để trình ra Quốc hội cho ý kiến, thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung này và cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho dừng Dự án Luật Hành chính công. Ủy ban Pháp luật vẫn tiếp tục có Báo cáo thẩm tra để báo cáo với Quốc hội trên tinh thần xin rút dự án Luật này ra khỏi chương trình.

H.Vũ