Xóa 6 Tổng cục Bộ Công an: Nhiều Tổng cục trưởng xuống Cục trưởng

08/08/2018 09:17

Bộ Công an chính thức bỏ 6 Tổng cục, giảm gần 60 Cục, vậy số cán bộ dôi dư được sắp xếp thế nào?

Xóa 6 Tổng cục Bộ Công an: Nhiều Tổng cục trưởng xuống Cục trưởng 1

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo

Chiều 7/8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ, theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Theo nghị định, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ xóa 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở Công an địa phương sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Nghị định 01 có hiệu lực từ ngày ký (6/8) nên việc bỏ 6 tổng cục và giảm nhiều đơn vị trong Bộ Công an cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm đó.

Trả lời câu hỏi của Báo Giao thông về việc số lượng cán bộ dôi dư sau khi bỏ cấp tổng cục sẽ được sắp xếp thế nào, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết: "Số cán bộ này “vẫn làm việc cũ và được sắp xếp theo chức năng, nhiệm vụ. Cũng có đồng chí lãnh đạo tổng cục xuống làm cục trưởng. Đó là công việc phân công rất bình thường.

Về kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm 2018 đến nay, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Về tình hình điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng công an đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 0,17%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,5%).

Cùng với đó, đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự 20.516 vụ; tội phạm kinh tế 8.875 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ 230 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường 12.877 vụ). Đặc biệt, về tội phạm ma túy, do tấn công trấn áp mạnh, đánh trúng được nhiều đường dây, đối tượng cộm cán về ma túy, số vụ bắt giữ 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 10%, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2017, đã phát hiện, xử lý 12.446 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Hoài Thu