Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT của ông Nguyễn Bắc Son

22/10/2018 15:36

Tại phiên họp thứ 28, TVQH đã quyết định kỷ luật xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT với ông Nguyễn Bắc Son.

xoá tư cách nguyên bộ trưởng bộ tt&tt của ông nguyễn bắc son

Ông Nguyễn Bắc Son bị kỷ luật xoá tư cách Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 22/10, trao đổi với báo Giao thông, một Ủy viên Ủy ban TVQH cho biết, tại phiên họp trù bị của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo với Quốc hội việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cụ thể, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy đã trình bày Báo cáo về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son trước Quốc hội.

Theo báo cáo này, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên 28, TVQH đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 -2016.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tại phiên họp ngày 12/7 trước đó, Bộ Chính trị cũng đã kết luận về trường hợp của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Bắc Son là trường hợp thứ 2 bị kỷ luật bằng hình thức xoá tư cách nguyên Bộ trưởng. Trước đó có ông Vũ Huy Hoàng cũng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 -2016.

H.Thu - T.Bình