Xóa vòng luẩn quẩn đói vốn từ kế hoạch, quy hoạch

02/08/2018 07:30

Riêng trong ngành Giao thông, trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cũng chỉ đáp ứng được khoảng 30%...

xóa vòng luẩn quẩn đói vốn từ kế hoạch, quy hoạch

Ảnh minh họa

Thực tế, nguyên nhân đói vốn các dự án giao thông xuất phát từ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn chưa giải quyết được tình trạng mất cân đối giữa khả năng đáp ứng nguồn vốn và nhu cầu về vốn đầu tư. Lãnh đạo Bộ KH&ĐT thừa nhận, nhiều dự án cấp bách, trọng điểm, dự án đến hạn phải trả cho các đầu tư chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do không có nguồn vốn bố trí. Cụ thể, chỉ tính riêng trong ngành Giao thông, trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cũng chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

Việc bố trí vốn thấp dẫn tới tình trạng mất cân đối giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, ngân sách bộ, ngành. Trong khi đó, một số bộ, ngành, địa phương phân bổ vốn cho dự án không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí; bố trí vốn dàn trải, manh mún, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án, gây lãng phí; nợ đọng xây dựng cơ bản tiếp diễn.

Để giải quyết vòng luẩn quẩn trên, các chuyên gia cho rằng, đối với các dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách thấp, Chính phủ cần yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cam kết bảo đảm tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành dự án đúng tiến độ mới được khởi công, không cho phép đầu tư theo hướng “chỉ hoàn thành các hạng mục chính” rồi chờ đợi. Làm nghiêm điều này sẽ tránh tiếp diễn tình trạng dự án dở dang, không hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ, tạo gánh nặng cho việc cân đối, bố trí vốn đầu tư giai đoạn sau. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, điều kiện về vốn để bảo đảm hoàn thành thì đề nghị không phân bổ vốn.

Thế nhưng, đây mới chỉ là lời giải trước mắt, về lâu dài cần soi lại những bất cập kẽ hở của Luật Đầu tư công để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Đơn cử việc quy định hoặc phân loại một số đối tượng dự án chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng dẫn tới công tác triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và bố trí kế hoạch vốn gặp nhiều vướng mắc. Ngoài ra, còn hàng loạt quy trình thủ tục cũng được phản ánh bất cập như: Trình tự thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; trình tự đề xuất tăng hoặc giảm quy mô, tổng mức đầu tư của dự án…

Hoàng Ngân