Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về việc xuất hiện linh vật mèo có màu vàng cam ở Công viên Thống Nhất do có hình dạng kỳ lạ.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về việc xuất hiện linh vật mèo có màu vàng cam ở Công viên Thống Nhất do có hình dạng kỳ lạ.
Quốc Phương