Xót lòng nhìn cá chết trên sông Bưởi, Thanh Hóa

08/05/2016 14:20

Người dân đau đớn nhìn hàng ngàn con cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Bưởi, Thanh Hóa.

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

Trong 2 ngày 5/5 và 7/5, nhiều chủ nuôi cá lồng bè ở sông Bưởi (Thạch Thành, Thanh Hóa) đau đớn nhìn hàng chục tấn cá chết trắng trên sông. (Ảnh: Duy Tuyên/Dân Trí)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

Được biết, nước sông có dấu hiệu đổi sắc thành đen kịt và bối mùi thối khiến cá chết rất nhanh. (Ảnh: Hội đồng hương Thanh Hóa)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

(Ảnh: Hội đồng hương Thanh Hóa)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

(Ảnh: Hội đồng hương Thanh Hóa)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

Nhiều người dân nuôi cá lồng bè thiệt hại cả tỷ đồng. (Ảnh: Facebook)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

(Ảnh: Facebook)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

 

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

Theo các chủ nuôi thì cá có biểu hiện ngoi lên mặt nước rồi vùng vẫy trước khi chết hẳn (Ảnh: P.Tuấn)

xót lòng nhìn cá chết trên sông bưởi, thanh hóa

Nhiều loại cá nuôi tại cửa biển Lạch Bạng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cũng trong tình trạng tương tự. (Ảnh: P.Tuấn)

Di Linh (Tổng hợp)