Dòng người nườm nượp đổ về giữa đêm mưa, lực lượng chức năng phải dựng cả chục chiếc lều bạt để đồng bào trú chân.
Dòng người nườm nượp đổ về giữa đêm mưa, lực lượng chức năng phải dựng cả chục chiếc lều bạt để đồng bào trú chân.
Văn Thanh