Thượng úy Trần Duy Phương (Đội CSGT-TT TP Vinh), đứng dưới mưa hướng dẫn người dân di chuyển đến điểm tập trung, cho biết: Hôm nay có đến cả vài nghìn lượt người về đây. Nhìn đồng bào khổ quá, anh em cũng cố gắng hết sức để mọi người được an toàn tiếp tục hành trình.
Thượng úy Trần Duy Phương (Đội CSGT-TT TP Vinh), đứng dưới mưa hướng dẫn người dân di chuyển đến điểm tập trung, cho biết: Hôm nay có đến cả vài nghìn lượt người về đây. Nhìn đồng bào khổ quá, anh em cũng cố gắng hết sức để mọi người được an toàn tiếp tục hành trình.
Văn Thanh