Dù mưa như trút, nhưng chắc do quá mệt, một người phụ nữ vẫn ngồi ngủ thiếp đi,  trong lúc chờ lực lượng chức năng phân loại người địa phương và về các tỉnh phía Bắc.
Dù mưa như trút, nhưng chắc do quá mệt, một người phụ nữ vẫn ngồi ngủ thiếp đi, trong lúc chờ lực lượng chức năng phân loại người địa phương và về các tỉnh phía Bắc.
Văn Thanh