Những người đi xe máy bị hư hỏng, xịt lốp sẽ được hỗ trợ chở đi bằng xe tải, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Những người đi xe máy bị hư hỏng, xịt lốp sẽ được hỗ trợ chở đi bằng xe tải, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Văn Thanh