Trong đoàn người về quê, có những em nhỏ. Trong ảnh là 2 con (3 tuổi và 5 tuổi) của chị Mùa Thị Vang. Từ ngày 2/10, cả nhà chị Vang lên xe máy từ Bình Dương về quê ở Sơn La. Do hết tiền nên đi đường ai cho gì thì ăn nấy. Tối mệt ngủ ven đường. Đêm qua trời mưa, có anh thấy có cháu nhỏ nên mở cửa cho ngủ nhờ ở đầu nhà.
Trong đoàn người về quê, có những em nhỏ. Trong ảnh là 2 con (3 tuổi và 5 tuổi) của chị Mùa Thị Vang. Từ ngày 2/10, cả nhà chị Vang lên xe máy từ Bình Dương về quê ở Sơn La. Do hết tiền nên đi đường ai cho gì thì ăn nấy. Tối mệt ngủ ven đường. Đêm qua trời mưa, có anh thấy có cháu nhỏ nên mở cửa cho ngủ nhờ ở đầu nhà.
Văn Thanh