Xử lý chức vụ còn lại của ông Nguyễn Xuân Anh thế nào?

26/10/2017 15:25

Hiện nay quy trình xử lý ông Nguyễn Xuân Anh đang được tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức...

xử lý chức vụ còn lại của ông nguyễn xuân anh thế nào?

Đang tiếp tục quy trình xử lý chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh

Buổi họp báo có sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí trên địa bàn TP, nhiều phóng viên quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng của ông Xuân Anh sẽ được xử lý như thế nào khi Bộ Chính trị đã ra quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Trao đổi vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc này vượt ngoài khả năng của TP. Ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ Đảng. "Vụ kỷ luật vừa rồi chúng ta cũng đã có được thông tin rồi. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Anh còn là Đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng”, ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết thêm: "Theo quy định, đây là tổ chức dân cử nên việc xử lý cái này thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng. Hiện nay quy trình này đang tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của tổ chức. Chúng tôi không phải cơ quan thẩm quyền điều hành việc này nên chỉ thông tin vắn tắt như vậy".

Trước đó, theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 của hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6, khóa XII (6/10), T.Ư đã xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì những sai phạm đã được Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kết luận. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Vĩnh Nhân