Xử lý dứt điểm "điểm đen" TNGT theo Nghị quyết của Quốc hội

02/03/2021 15:28

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục và các cục quản lý chuyên ngành tập trung xử lý dứt điểm "điểm đen" tai nạn giao thông thuộc lĩnh vực quản lý.

xử lý dứt điểm "điểm đen" tngt theo nghị quyết của quốc hội

Đường lánh nạn trên đèo Lò Xo giúp cứu hàng chục xe bị mất phanh, giúp giảm thiểu thiệt hại - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu, Tổng cục Đường bộ VN và các cục quản lý chuyên ngành như: Đường sắt, Đường thủy nội địa, Hàng hải, Hàng không triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020 của Quốc hội khóa 14.

Thực hiện Nghị quyết số 134/2020 của Quốc hội khóa 14 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đường sắt VN, Cục Đường thủy nội địa VN rà soát, xử lý các vị trí "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ, đường sắt quốc gia và đường thủy nội địa quốc gia nhằm mục địch giảm số vụ tai nạn giao thông.

Cục Hàng hải VN được yêu cầu rà soát, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông tại các cảng biển, các tuyến, luồng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành, khai thác.

Cục Hàng không VN rà soát hệ thống cảng hàng không, thực hiện công tác xã hội hóa các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không chặt chẽ đúng pháp luật.

"Các đơn vị cần tổng hợp báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/8 hàng năm để Bộ GTVT tổng hợp báo cáo Chính phủ", Bộ GTVT chỉ đạo.

Nghị quyết 134 Quốc hội khóa 14 yêu cầu Chính phủ sớm ban hành Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ năm 2021, thực hiện thu phí tự động không dừng tại tất cả các trạm thu phí BOT đường bộ. Hoàn thiện quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Tích cực triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; hằng năm, tiếp tục giảm số vụ, số người chết, bị thương về tai nạn giao thông. Rà soát hệ thống cảng hàng không, thực hiện xã hội hóa các dịch vụ hàng không, cảng hàng không chặt chẽ, đúng pháp luật.

Trần Duy