Xử lý dứt điểm việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam trước 25/4

28/03/2023 21:59

Ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ có thông báo về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Theo thông báo, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan đã thực hiện Kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, nhưng một số nội dung chưa được thực hiện dứt điểm.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra.Xử lý dứt điểm việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam trước 25/4 1

Hãng phim truyện Việt Nam tại địa chỉ số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đổ nát, hoang tàn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong quá trình kiểm tra cần rà soát kỹ các vi phạm liên quan đến quá trình cổ phần hóa và những vướng mắc trong thực hiện Kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, kiến nghị biện pháp xử lý khả thi, đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm việc này, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/4".

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Thanh tra Chính phủ thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phải có phương án củng cố, sắp xếp Hãng phim truyện Việt Nam phù hợp với tình hình và luật pháp hiện hành để thúc đẩy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và giữ gìn, phát huy truyền thống Hãng phim truyện Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM quản lý các cơ sở nhà đất đã được thu hồi theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam tại địa chỉ số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM và xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Thanh tra Chính phủ để xử lý những nội dung liên quan.

Trang Trần