Xử lý nghiêm hành vi gây biến động giá bất thường

25/12/2014 14:48

Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.  

Xử lý nghiêm hành vi gây biến động giá bất thường 1

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trước và sau Tết diễn ra bình thường; Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, kiểm soát giá cả trong dịp Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục phải đăng ký giá và các mặt hàng quan trọng. Bộ cũng yêu cầu tập trung thu ngân sách; điều hành ngân sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính sách an sinh xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2015. Sử dụng nguồn tăng thu NSNN năm 2014 theo đúng quy định.

Xuân Thu