Xử lý nghiêm việc tăng giá hàng hóa bất hợp lý

20/03/2015 06:15

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư yêu cầu tăng cường công tác quản lý.

xử lý nghiêm việc tăng giá hàng hóa bất hợp lý
 

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư yêu cầu tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá, hạn chế các hiện tượng lợi dụng việc tăng giá điện, giá xăng dầu để tăng giá.

Bộ đề nghị các địa phương theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa, gas, cước vận tải… Từ đó, giám sát chặt việc kê khai giá; rà soát định mức và đơn giá các yếu tố hình thành giá; không để chênh lệch giá thành và giá bán sản phẩm bất hợp lý.

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giá của các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá đối với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của giá điện, giá xăng dầu.

C.Sơn