Xử lý nhanh thông tin nhạy cảm để định hướng dư luận

03/08/2017 07:08

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý cần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, xử lý nhanh thông tin nhạy cảm...

Xử lý nhanh thông tin nhạy cảm để định hướng dư luận 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

Đó là lưu ý được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nêu ra tại Hội nghị sơ kết Kết luận 16 của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại, diễn ra sáng 2/8.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới cần đổi mới nhận thức, tư duy về thông tin đối ngoại; vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. “Nói cách khác là chúng ta nhận diện rõ hơn để tuyên truyền thông tin đối ngoại để làm gì, đến ai, ai đứng ra tuyên truyền, tuyên truyền bằng cách nào, như thế nào”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông Thưởng yêu cầu cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, nhiệm vụ nêu ra trong kết luận 16 và chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại. Vì cán bộ hay thay đổi, nếu không quán triệt lại sẽ chỉ biết nói theo, nói chung chung, nói đúng nhưng không trúng, không giải quyết được vấn đề cụ thể, yêu cầu đặt ra.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Bên cạnh đó, ông Thưởng lưu ý cần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, xây dựng cơ chế phối hợp, xử lý nhanh các thông tin nhạy cảm để chủ động trong định hướng dư luận, làm tốt công tác phát ngôn, chủ động trong cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận... “Có những vấn đề chưa gì hết nhưng trên mạng xã hội, báo chí nước ngoài đã đưa. Như vậy, họ đã ghi điểm trong ấn tượng thông tin đối với người dân nhưng tài liệu phổ biến trở lại chậm”, ông nêu thực tiễn.

Anh Thư