Xử nghiêm các dự án xâm phạm vịnh Hạ Long

14/08/2019 12:12

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa nhận văn bản của Bộ TN&MT đề nghị chỉ đạo xử nghiêm những dự án xâm phạm vịnh Hạ Long trên địa bàn.

Xử nghiêm các dự án xâm phạm vịnh Hạ Long 1
Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xử nghiêm những dự án xâm phạm vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai để tránh xâm phạm vịnh Hạ Long, đồng thời có những điều chỉnh, kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm.

Cụ thể, thời gian qua có nhiều phản ánh việc một số dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn TP. Hạ Long có dấu hiệu xâm phạm đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và đã được các cơ quan có chức năng xác định rõ các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại các dự án này.

Điển hình như: Dự án Khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long (thi công ngoài ranh giới được giao), Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung” và Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông” (thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Do đó, Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai liên quan và có những điều chỉnh, biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, đúng quy hoạch môi trường của tỉnh. Không để tác động xấu tới môi trường, cảnh quan của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nói chung và với các dự án đầu tư nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm.

“Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và thông cáo về Bộ trước ngày 25/8/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ ”, Bộ này nhấn mạnh.

Hữu Tuấn