Xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng vì xả thải ra môi trường

19/11/2014 15:08

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thuộc da Hào Dương gần 2 tỷ đồng vì đã vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường...

xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng vì xả thải ra môi trường

Công ty Hào Dương cũng bị buộc phải thu gom toàn bộ nước thải, đưa về hệ thống xử lý nước thải cục bộ, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hiệp Phước. Đồng thời, công ty bị tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục xong các hành vi gây ô nhiễm môi trường và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành việc khắc phục môi trường theo quy định.

Lê Văn