Xử thế nào vụ bổ nhiệm 2 Phó Chánh văn phòng sai quy định?

23/11/2018 20:07

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL xử lý việc bổ nhiệm mới 2 Phó CVP sai quy định.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trụ sở Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến việc Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau bổ nhiệm mới 2 Phó Chánh văn phòng sai quy định, ngày 23/11, nguồn tin Báo Giao thông, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn về việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Sở này của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm mới 2 trường hợp không đảm bảo quy trình, thủ tục.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể tại Phòng Tổ chức - Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý di tích tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Cải lương Hương Tràm; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận Thanh tra về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau.

Kết luận Thanh tra cho thấy, thời kỳ thanh tra từ năm 2015-2017, Giám đốc Sở VH-TT&DL bổ nhiệm mới 2 trường hợp là Phó Chánh văn phòng Sở chưa đúng theo quy định là bà Trương Cẩm Thúy và bà Nguyễn Thị Đài Trang.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, biên bản lấy phiếu tín nhiệm chỉ của công chức Văn phòng (theo quy định phải là cán bộ chủ chốt của Sở); lấy phiếu tín nhiệm không có cạnh tranh nhưng không có ý kiến của cấp trên là UBND tỉnh (theo Khoản 1 Điều 6 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về quy định lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý).

Bên cạnh đó, Thanh tra còn phát hiện nhiều cá nhân kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng theo quy định như: ghi tổng thu nhập trong năm chưa rõ ràng, cụ thể và chi tiết từng khoản thu nhập; người kê khai không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đúng; thông tin về giấy sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi còn thiếu;...

Gia Minh