Xuất hiện một số hợp tác xã doanh thu hàng trăm tỷ đồng

14/10/2019 15:28

Các hợp tác xã có doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm chủ yếu ở phía Nam như TPHCM, Lâm Đồng…

xuất hiện một số hợp tác xã doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Hợp tác xã Anh Đào là một trong số các đơn vị có doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX)” ngày 14/10, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến 31/12/2018, toàn quốc có 22.861 hợp tác xã (trong đó có 13.856 HTX nông nghiệp, 9.005 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong HTX khoảng 1,2 triệu người.

Qua đó, đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác, HTX thể hiện qua hai kênh: Trực tiếp của khu vực HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác vào tăng trưởng kinh tế và gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên, HTX thành viên, thành viên tổ hợp tác - là xu hướng mới phát triển nổi bật của các HTX trong thời gian qua.

Đáng chú ý, thời gian qua xuất hiện một số HTX có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, doanh thu cao hàng trăm tỷ đồng như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (Lâm Đồng), HTX Evergrowth (Sóc Trăng), HTX bò sữa Tân Thông Hội (TPHCM), Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigoncoop)…

Đến nay Nhà nước có 6 chính sách hỗ trợ đối với HTX, Liên hiệp HTX (Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Thành lập mới HTX, liên hiệp HTX), 2 chính sách ưu đãi (Ưu đãi thuế; Ưu đãi lệ phí đăng ký HTX, liên hiệp HTX) và 5 chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác (Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai; Ưu đãi về tín dụng…).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ KHĐT, công tác triển khai còn rất nhiều hạn chế. Có chính sách hầu như chưa thực hiện được như chính sách hỗ trợ về kết cấu hạ tầng. Một số chính sách có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao như chính sách ưu đãi tín dụng, chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm… Chính vì vậy, mặc dù có rất nhiều chính sách, nhưng trên thực tế, số lượng HTX được hưởng chưa nhiều.

Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch HĐQT HTX Dương Liễu (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết hiện nay chưa có nhiều HTX được giao đất, nhiều HTX nông nghiệp chuyển đổi đã có đất nhưng chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để HTX hoạt động hiệu quả cần quan tâm tới đất đai để HTX xây dựng trụ sở, nơi sản xuất kinh doanh. “Đề nghị Chính phủ giao các địa phương chủ động cân đối quỹ đất để cho giao các HTX thuê, tập trung tháo gỡ khó khăn bằng những cơ chế đặc thù giúp các HTX hoàn thành thủ tục được giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, ông Đức kiến nghị.

Ông Đức cũng kiến nghị Chính phủ quy định giảm 50% tiền thuê đất hằng năm cho tất cả các HTX nông nghiệp bất kể là dự án thuê đất mới hay là đất đã được giao trước đây. Đồng thời cũng nên sửa Luật HTX 2012 để quy định tỷ lệ giảm tiền thuê đất cho các HTX phi nông nghiệp để bảo đảm môi trường được ưu đãi cho HTX nói chung.

Theo thống kê của Bộ KH&ĐT, từ năm 2013-2018, cả nước có 2.044 HTX nông nghiệp được giao đất, cho thuê đất (chiếm 14% tổng số HTX) với tổng diện tích đất là 12.676 ha. Một số địa phương có quỹ đất công nhưng chưa tạo điều kiện hỗ trợ HTX.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc do Quy định về quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2013 vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho HTX khi thế chấp tại tổ chức tín dụng. Nhiều HTX hiện đang quản lý, sử dụng đất không có giấy tờ pháp lý về đất đai. Bên cạnh đó, có trường hợp không ít HTX chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc không đăng ký kinh doanh, hoặc có quy mô quá nhỏ, đang quản lý đất đai, nhưng khó xử lý, thu hồi.

Bộ KH&ĐT cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh Luật Đất đai và các quy định của pháp luật liên quan phù hợp với tính chất, quy mô, hình thức hoạt động theo hướng ưu đãi hơn hiện nay cho các HTX.

C.Sơn