Xuất hiện nhiều vị trí, đoạn luồng đường thủy gây nguy hiểm cho tàu thuyền

20/01/2021 13:51

Mực nước xuống thấp khiến sông Hồng, Cầu, Kinh Thầy, Văn Úc... xuất hiện các đoạn luồng chạy tàu không đảm bảo độ sâu và chiều rộng.

Xuất hiện nhiều vị trí, đoạn luồng đường thủy gây nguy hiểm cho tàu thuyền 1

Cụm kè tại khu vực Ngã ba Kèo, nơi giao sông Kinh Môn và Kinh Thầy bị sập, tạo thành chướng ngại vật nguy hiểm cho phương tiện thủy

Ngày 20/1, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, hiện đang trong thời gian mùa cạn nên mực nước sông trên một số tuyến khu vực phía Bắc thường xuyên xuống thấp, khiến xuất hiện các vị trí, đoạn luồng chạy tàu không đảm bảo độ sâu và chiều rộng chạy tàu.

Cụ thể, trên sông Lô có các đoạn cạn: Km11, Km41-Km41+500, Km45-Km46, Km64-Km106. Sông Hồng có các đoạn: Km222, Km227, Km236+500, Km248, Km260, Km262 (bãi đá ngầm) và Km279. Sông Kinh Thầy có các đoạn luồng cạn: Km27+500-Km28+050, Km30+550-Km30+850. Sông Luộc tại Km57.

Trên sông Cầu, khi mực nước xuống từ mức 2,07m trở xuống luồng tại đoạn Km2+500 có bãi đá ngầm Thịnh Lai; khi mực nước xuống từ mức 1,97m trở xuống, tại Km6+500 có bãi đá ngầm Phù Lãng gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trên sông Đuống, cầu Đuống tại Km59, do có trụ cầu cũ chưa được thanh thải nên khi nước tại cầu nhỏ hơn 0,6m độ sâu chạy tàu không đảm bảo, nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Tuyến sông có nhiều đoạn luồng cạn nhất là Văn Úc: Km0+100-Km3+100, Km3+700-Km5+700, Km6+650-Km8+920, Km9+650-Km11+650, Km25+300-Km26+200, Km28+880-Km29+667, Km39+050-Km39+800.

Ngoài các đoạn cạn, theo Cục Đường thủy nội địa VN, thời gian này trên một số tuyến sông đang có chướng ngại vật nguy hiểm, các phương tiện thủy cần chú ý. Cụ thể, sông Mạo Khê có bãi đá ngầm tại Km2+500 bờ trái, Km5+500 bờ phải; sông Kinh Thầy có bãi đá ngầm tại Km34 bờ trái và cụm kè thuộc dự án WB6 bị sập tại khu vực Km23 bờ trái (xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương), Km44 bờ phải (xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương), Ngã ba Kèo tại Km25. Khi mực nước lớn kè bị ngập, gây ngy hiểm cho tàu thuyền.

Còn trên sông Lai Vu có các chướng ngại vật: trụ cầu tạm Lai Vu tại Km20 bờ trái, mố cầu đường bộ cũ bờ trái khu vực Km21+050 (giữa cầu đường bộ và đường sắt Lai Vu), bãi hầu Km15 bờ trái và đoạn kè thối Km25 bờ phải sông Lai Vu.

“Người điều khiển phương tiện thủy khi lưu thông trên các tuyến sông trên cần chủ động tìm hiểu điều kiện thực tế của luồng và chỉ dẫn báo hiệu để quyết định điều khiển phương tiện lưu thông an toàn”, Cục Đường thủy nội địa VN khuyến cáo.

Huy Lộc