Xuất khẩu gạo giảm, cà phê tăng

29/08/2016 06:18

Bộ NN&PTNT cho biết, tổng lượng gạo xuất khẩu 8 tháng ước đạt 3,37 triệu tấn đạt giá trị 1,51 tỷ USD...

xuất khẩu gạo giảm, cà phê tăng

Xuất khẩu gạo giảm, cà phê tăng 

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua với 36% thị phần, lượng xuất khẩu đạt 1,04 triệu tấn, giá trị 476 triệu USD, giảm 21,6% về khối lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ. Các thị trường khác cũng có giá trị giảm mạnh như: Philippines (66,4%), Malaysia (54,5%), Singapore (36,3%) và Hoa Kỳ (37,6%).

Trong khi đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 151 nghìn tấn với giá trị 280 triệu USD, đưa khối lượng cà phê xuất khẩu 8 tháng đạt 1,27 triệu tấn, giá trị 2,25 tỷ USD, tăng 39,9% về khối lượng và 20,7% về giá trị. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua với thị phần lần lượt là 15% và 13,1%.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đạt 20,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoàng Ngân