Xuất khẩu lao động vượt ngưỡng 100 nghìn người

23/01/2015 15:24

Năm 2014, đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2013.

xuất khẩu lao động vượt ngưỡng 100 nghìn người
 

Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,494 triệu lao động, đạt 98,8% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2013. Các địa phương tiếp tục tạo được nhiều việc làm cho người lao động là: TP Hồ Chí Minh 282 nghìn người, Hà Nội trên 138 nghìn người, Đồng Nai trên 91 nghìn người, Bình Dương trên 46 nghìn người, Hải Phòng và Cần Thơ đều trên 51 nghìn người, Hải Dương và Đà Nẵng đều gần 31 nghìn người.

Riêng xuất khẩu lao động lần đầu tiên vượt ngưỡng, với 106 nghìn người, đạt 120,68% kế hoạch, bằng 119,1% so với thực hiện năm 2013.

H.Q

Báo giấy