Xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tối đa 13 ngày

03/04/2015 06:30

Năm 2015, phấn đấu thực hiện thời gian hàng hóa xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày.

xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tối đa 13 ngày
Ảnh: Báo Hải Quan.

Ngày 2/4, tại buổi tọa đàm trực tuyến “Đột phá thủ tục quản lý chuyên ngành với hải quan”, bà Lê Như Quỳnh, Phó trưởng ban cải cách Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, Tổng cục Hải quan đã đặt ra mục tiêu: Năm 2015, phấn đấu thực hiện thời gian hàng hóa xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu; 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; năm 2016 là 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để hoàn thành mục tiêu này, bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho rằng, cần phải rà soát lại các mặt hàng chuyên ngành. Những gì liên quan đến doanh nghiệp, người dân phải rà soát lại theo hướng tạo thuận lợi, phục vụ tối đa cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đưa ra giải pháp thông thoáng, thuận lợi nhưng phải quản lý được.

Q.A