Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả văn phòng quận ở các thành phố trên cả nước, cơ quan công quyền tổ chức cho nhân viên, người dân theo dõi lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân được truyền hình trực tiếp. Ảnh - CCTV
Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả văn phòng quận ở các thành phố trên cả nước, cơ quan công quyền tổ chức cho nhân viên, người dân theo dõi lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân được truyền hình trực tiếp. Ảnh - CCTV
Hoàng Anh (Theo Xinhua, SCMP)