Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập ca ngợi những cống hiến của ông Giang Trạch Dân trong quá trình duy trì ổn định và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Tập ca ngợi ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thịnh vượng. Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Giang Trạch Dân lãnh đạo, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh - CCTV
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập ca ngợi những cống hiến của ông Giang Trạch Dân trong quá trình duy trì ổn định và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Tập ca ngợi ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thịnh vượng. Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Giang Trạch Dân lãnh đạo, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh - CCTV
Hoàng Anh (Theo Xinhua, SCMP)