Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi.  Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ 3 ở Trung Quốc và được ca ngợi là nhà sáng lập chính của học thuyết “Ba Đại diện” về quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh - Xinhua
Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi. Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ 3 ở Trung Quốc và được ca ngợi là nhà sáng lập chính của học thuyết “Ba Đại diện” về quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh - Xinhua
Hoàng Anh (Theo Xinhua, SCMP)