Xuyên lòng Đèo Cả

04/11/2014 06:24

Trên QL1, Đèo Cả nằm ở vị trí yết hầu, hướng ra biển Đông và là con đường hiểm trở bậc nhất. Đứng trên đèo có thể nhìn ra mũi Đại Lãnh là cực Đông Tổ quốc.