Để bộ đội “ăn no, đánh thắng”, đảm bảo đầy đủ trong dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Chỉ huy đã huy động mọi nguồn lực cao nhất cho các chốt, trạm trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới.
Để bộ đội “ăn no, đánh thắng”, đảm bảo đầy đủ trong dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Chỉ huy đã huy động mọi nguồn lực cao nhất cho các chốt, trạm trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới.
Quang Minh